Aktuellt

Varmt välkomna till 2019 års fältexkursion på temat vatten i Jordbrukslandskapet!

Det finns många metoder för att minska övergödningsproblematiken i Jordbrukslandskapet. Under ledning av LRF och Länsstyrelsen Östergötland besöker vi Vikbolandet och får träffa lantbrukare och entreprenörer och kika på exempel på kalkfilterbäddar, kalkfilterdiken, våtmarker och tvåstegsdiken. Vi besöker bl.a. Svensksundsviken, Ljunga/Eggeby, Restad och Skärkind.

Samling vid Linköpings resecentrum/fjärrbussterminal kl. 09.00 (avgång från Norrköpings resecentrum/fjärrbussterminal kl. 09.45).

Åter vid Linköpings resecentrum/fjärrbussterminal kl. 16.00 (Linghem 15.40).

Anmälan görs senast 15/5 vid e-post eller telefon till:

hakan.lundberg@linkoping.se eller 013-26 26 43

Se bifogad inbjudan för fler detaljer kring exkursionen, anmälan mm.