Aktuellt

Nu finns en ny rapport där det utförts biologiska undersökningar av sjön Krön. Denna rapport behandlar standardiserat nätprovfiske, stormusselinventering och undersökning av miljögifter i fisk.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.