Stångåns flöde

Stångåns flöde rinner från södra Östergötland söderut via norra Småland och sedan norrut via Vimmerby och sjön Krön. Vidare in i Kinda kommun med Juttern och ut i Åsunden. Vid Rimforsa möter Järnlunden och vidare norrut via Stora Rängen och Ärlången och som ett brett flöde genom centrala Linköping och mynnar ut i Roxen.

Här finns en kort presentation av Stångåns vattenråd.

Ekologisk status över hela avrinningsområdet.