Protokoll

Vid styrelsemöten och andra möten skrivs i regel protokoll eller minnesanteckningar.

För att hitta rätt väljer du antingen protokoll arbetsgrupperna eller protokoll Stångåns vattenråd där styrelsemöteshandlingar finns för hela Stångådalens vattenråd.