Sjön Krön

Här samlas material som behandlar arbetet med sjön Krön.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.