Öppet möte 30 november 2023

Årets öppna möte med Stångåns vattenråd kommer hållas torsdagen den 30 november 18.00-21.00 på Rimforsa strand. 

Vi fortsätter vårt tema från fältexkursionen i våras: “Fria vandringsvägar och blågrön infrastruktur” och inleder mötet med ett inspirerande föredrag av Jakob Bergengren, Tekniska verken och Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland. Vi fortsätter sedan med en workshop där vi delar in oss geografiskt. 

Under kvällen får vi en matigare smörgås, kaffe/the och kaka. 

Ingen föranmälan. 

Program för kvällen kan du ladda ner i länken nedan. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Öppet möte 30 november 2023

Stångåns vattenråds fältexkursion 3 maj

Årets fältexkursion med temat “Vandringshinder och blågrön infrastruktur” hölls under ledning av Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland och Jakob Bergengren, Tekniska verken i Linköping AB, onsdagen den 3 maj.

Syftet med denna exkursion var att öka kunskapen om vilka aspekter som är viktiga för att vattenekosystemen ska fungera och hur vi som vattenråd kan göra skillnad. Vi åkte på en gemensam bussfärd till tre platser i Kinda där åtgärder av vandringshinder utreds eller har genomförts.

Jonsbo (Drillaån), Kölefors (Storån) och Föllingsö (Kisaån).

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stångåns vattenråds fältexkursion 3 maj

19 oktober 2022 hölls öppet möte 18.30 i Kisa

Den 19 oktober 2022 hölls ett öppet möte i Leoparden (före detta Folkets hus) i Kisa.

Program för detta finns att ladda ner nedan.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 19 oktober 2022 hölls öppet möte 18.30 i Kisa

Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Tema övergödda sjöar, provfiske, utfiskning samt åtgärder för bättre
vattenkvalitet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Nya minnesanteckningar upplagda

Minnesanteckningar för Styrelsemöte 19 januari 2022 finns att ladda ner här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya minnesanteckningar upplagda

Ny rapport finns tillgänglig

Kulturhistorisk utredning av Hallstadån. Länsstyrelsens beskrivning innehåller beskrivning av kvarnmiljöer, dammar och andra rester av kulturmiljöer längs med Hallstadån i Kinda strax utanför Rimforsa. Du kan hämta den här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport finns tillgänglig

Ny rapport om Krön

Ny flik är skapad under Vimmerby arbetsgrupp där material om arbetet med sjön Krön finns att hämta.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om Krön

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits