Bilder från exkursion Drillaån 19 juni -24

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bilder från exkursion Drillaån 19 juni -24

Inbjudan fältexkursion “Skogens vatten” med Stångåns vattenråd 15 maj i samarbete med Södra

Välkommen till en studieresa till Emåns källor och Ekomuséet i Bodafors med Stångåns vattenråd i samarbete med Södra onsdagen den 15 maj 07.30 – ca 16.15

Under dagen kommer vi få lyssna på Emåns vattenråd och Emåförbundets arbete genom Tomas NydénJakob Bergengren från Tekniska verken kommer att prata om elfiske, Emåns naturvärden, musselbestånd och planerat omlöp.

Bo Lindborg och Martin Sundström från Södra kommer leda vandringen kring Södras första demoslinga. Jenny Karlsson från Emåns ekomuseum kommer genomföra håvning i vattnet som ger oss möjlighet att se det myllrande liv som finns i våra vattendrag.

Anmälan görs senast 9 maj till hakan.lundberg@linkoping.se eller på telefon 013-26 26 43.

Arrangemanget är kostnadsfritt! 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan fältexkursion “Skogens vatten” med Stångåns vattenråd 15 maj i samarbete med Södra

Skogens vatten – kostnadsfri webutbildning

Skogens vatten är en webbutbildning framtagen av SÖDRA m fl. för att öka kunskapen kring vattnets närvaro i skogslandskapet och hur det påverkas av skogsbruk. Framtagen för skogsägare, men ger alla med intresse för vatten i landskapet en god kunskap om våra naturmiljöer.

Länk till den kostnadsfria webbaserade kursen i Skogens vatten:

Länk till webutbildning skogens vatetn

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Skogens vatten – kostnadsfri webutbildning

Vattenrådens dag i Linköping 6 mars

Årets vattenrådens dag i Linköping ägde rum onsdag 6 mars på temat Restaurering av vattendrag. 

Mathias Ibbe (Länsstyrelsen Östergötland), Jakob Bergengren (Tekniska verken) och Simon Karlsson (Norrköpings kommun) inspirerande med föredrag om olika projekt med restaurering av vattendrag. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vattenrådens dag i Linköping 6 mars

Ny rapport “Miljöanpassning av tre dammar i Storån, Kinda kommun”

Förprojektering och arkeologisk utvärdering av åtgärder för fiskvandring.

Här finns en ny rapport som är beställdd av Länsstyrelsen i Östergötland och framtagen av Marjo Jonker och Peter Lindvall, Jönköpings fiskeribiologi AB

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport “Miljöanpassning av tre dammar i Storån, Kinda kommun”

Öppet möte 30 november 2023

Årets öppna möte med Stångåns vattenråd hölls torsdagen den 30 november på Rimforsa strand. 

Temat för kvällen var “Fria vandringsvägar och blågrön infrastruktur” mötet inleddes med inspirerande föredrag av Jakob Bergengren, Tekniska verken och Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland. Därefter var det workshop för de mellan trettio och fyrtio deltagarna.

Program för kvällen kan du ladda ner i länken nedan. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Öppet möte 30 november 2023

Stångåns vattenråds fältexkursion 3 maj

Årets fältexkursion med temat “Vandringshinder och blågrön infrastruktur” hölls under ledning av Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland och Jakob Bergengren, Tekniska verken i Linköping AB, onsdagen den 3 maj.

Syftet med denna exkursion var att öka kunskapen om vilka aspekter som är viktiga för att vattenekosystemen ska fungera och hur vi som vattenråd kan göra skillnad. Vi åkte på en gemensam bussfärd till tre platser i Kinda där åtgärder av vandringshinder utreds eller har genomförts.

Jonsbo (Drillaån), Kölefors (Storån) och Föllingsö (Kisaån).

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stångåns vattenråds fältexkursion 3 maj

19 oktober 2022 hölls öppet möte 18.30 i Kisa

Den 19 oktober 2022 hölls ett öppet möte i Leoparden (före detta Folkets hus) i Kisa.

Program för detta finns att ladda ner nedan.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 19 oktober 2022 hölls öppet möte 18.30 i Kisa

Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Tema övergödda sjöar, provfiske, utfiskning samt åtgärder för bättre
vattenkvalitet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Nya minnesanteckningar upplagda

Minnesanteckningar för Styrelsemöte 19 januari 2022 finns att ladda ner här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya minnesanteckningar upplagda

Ny rapport finns tillgänglig

Kulturhistorisk utredning av Hallstadån. Länsstyrelsens beskrivning innehåller beskrivning av kvarnmiljöer, dammar och andra rester av kulturmiljöer längs med Hallstadån i Kinda strax utanför Rimforsa. Du kan hämta den här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport finns tillgänglig

Ny rapport om Krön

Ny flik är skapad under Vimmerby arbetsgrupp där material om arbetet med sjön Krön finns att hämta.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om Krön

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits