Presentationer

Här samlas presentationer från interna och externa möten och föreläsningar. Allt som kan tänkas vara bra att ha tillhands i det fortsatta vattenvårdsarbetet.