Stångån mellan Ärlången och Roxen

Ekologisk status för avrinningsområdet för arbetsgruppen Ärlången till utloppet i Roxen