Pågående åtgärder

Inom Stångåns vattenråd bedrivs ett antal olika kort- eller långsiktiga projekt ibland i kommunal regi, ibland som Lona-projekt och vissa tillfällen som samarbete mellan många olika parter. Under fliken “pågående åtgärder” finns de olika projekt som på något sätt berör Stångåns avrinningsområde.