Nimmern

I sjön Nimmern sydost om Rimforsa i Kinda kommun har åtgärder utförts med bland annat fosforfällor och reduktionsfiske.

I rapporten ” Nimmern – En övergödd sjö i Kinda kommun” kan du läsa mer om de åtgärder som har utförts mellan 2011 och 2019 för att reducera halten av näringsämnen för att uppnå en bättre status både vad gäller ekologi och kemi i sjön.

Nedanstående rapporter redovisar olika inventeringar som utförts i samband och efter reduktionsfiske.