Fältexkursion “Skogens vatten” med Stångåns vattenråd 15 maj

Skog och Vatten hör ihop!

Någonstans börjar våra vattendrag, någonstans finns den källa där vattnet börjar sin väg mot havet, via rännilar som blir bäckar, som blir åar och sjöar och som till slut mynnar i havet. Följ med Stångåns Vattenråd på en studieresa till Emåns källor och Ekomuseet i Bodafors. Där finns en promenadslinga som visar på hur skog och vatten hör ihop och vilken hänsyn som behöver tas i skogen för att värna vårt vatten. Inför resan erbjuds alla att gå en webbaserad kurs i Skogens vatten, se länk längre ned.

Vatten finns i skogslandskapet — Skog finns i vattenlandskapet

Under dagen kommer vi få lyssna på Emåns vattenförbunds arbete genom Tomas Nydén. Jakob Bergengren från Tekniska verken kommer att prata om elfiske, Emåns naturvärden, musselbestånd och planerat omlöp. Bo Lindborg och Martin Sundström från Södra Skogsägarna kommer under promenaden berätta och informera om vattenhänsynen i skogsbruket. Jenny Karlsson från Emåns ekomuseum kommer genomföra håvning i vattnet. Vi får via ”elektronisk lupp” se en del av det myller av liv som finns i vattnet.

En komplett inbjudan med avgångstider från Linköping och Kisa och information om anmälan mm skickas ut efter påsk.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.