Vimmerby

Vattenrådet i Vimmerby formerade sig 2010.

Vi följer EU direktiv för att främja bättre vattenkvalitet och förbättrad ekologi i och kring våra vattendrag. Arbetsgruppen består av representanter från kommun och organisationer med intresse av miljö och vatten. I Vimmerby ser vi över vattensituationen och lämnar förslag till förbättringar av områdets vattendrag. Vi följer även kontinuerligt och lämnar synpunkter på de förbättringsförslag som Länsstyrelsen har arbetat upp i sin verksamhet.

Ekologisk status för avrinningsområdet för arbetsgruppen Vimmerby

Pågående åtgärder

  • Åtgärdsprogram Krön
  • Nätprovfiske och statusuppdatering Krön
  • Vattenförsörjningsplan Vimmerby

Kommande åtgärder

  • Omlöp vid fiskvandringshinder

Genomförda åtgärder

  • 2019 Elprovfiske Nylingeån
  • 2015 Årensning av Stångån