Kindasjöarna

Området där arbetsgruppen ”Kindasjöarna” arbetar har främst centrala Kinda kommun som geografiskt arbetsområde med sjöarna Åsunden, Ämmern, Åländern, Björkern och Nimmern samt Kisaåns sjösystem med Ören, Örlången, Föllingesjöarna, Kisasjön och Knoppetorpssjön. Utöver detta förekommer mängder med mindre sjöar och vattendrag som även sträcker sig i väster en bit in i Boxholms kommun och även Linköpings kommun runt tätorten Ulrika. Västra kanten domineras av gränsen för sjön Sommens avrinningsområde. I östra kanten går gränsen så att sjöarna Spillen och Anen ligger utanför arbetsområdet likaså Hårsfjärden i nordost och i nordväst Drögen samt Järnlunden som tillhör arbetsgruppen Stora sjöarna. Området domineras av en sjörik skogsbygd med stråk av åkrar och betesmarker som är i bruk.

Ekologisk status för arbetsgruppen för avrinningsområdet Kindasjöarna