Lokalt vattenvårdsprogram

Stångåns vattenråd har arbetat fram ett vattenvårdsprogram som antogs av vattenrådets styrelse i september 2018. Här finns en beskrivning av avrinningsområdet samt ingående arbetsgrupper och vilka förutsättningar som finns i de olika delarna av området. Vidare finns ett antal prioriterade åtgärder som föreslås fram till år 2027.

I materialet finns också många kartor som både beskriver den geografiska avgränsningen för Stångåns vattenråd men även omgivande vattenråd samt avrinningsområde för hela Motala ström. Även en överblick över den ekologiska statusen i Stångsåns avrinningsområde finns med där både sjöar och vattendrag är markerade med olika färg beroende på om det är dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög status.

Du kan ladda ner det lokala vattenvårdsprogrammet här.