Ny rapport om Krön

Ny flik är skapad under Vimmerby arbetsgrupp där material om arbetet med sjön Krön finns att hämta.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om Krön

Pågående samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN 2021-2027

För närvarande pågår ett samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027. Samrådet pågår till 30/4-2021. På vattenmyndigheternas hemsida finns mer info om samrådet. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pågående samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN 2021-2027

Planerad exkursion framflyttad till september

Fältexkursionen skjuts upp och kommer hållas torsdagen den 2 september 09.00-16.00.

Tema: Fria vandringsvägar för fisk i stadsnära vattendrag. Visning av fiskvägen vid Nykvarn och lekbottnarna vid Tannefors. Tinnerbäcksprojektet presenteras genom en guidning längs olika delar av Tinnerbäckens avrinningsområde. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Planerad exkursion framflyttad till september

Vattenrådets öppna möte flyttas fram till oktober 2021!

Det öppna möte som preliminärt planerades att genomföras i mars 2021 flyttas fram till 26 oktober 18.00-21.00. 

På grund av de rådande omständigheterna så kommer Stångåns vattenråds öppna möte skjutas upp och istället hållas tisdagen den 26 oktober 18.00-21.00 i Vårdnäs stiftsgård.

Vattenforskaren Reinhold Castensson kommer då berätta om hur klimatförändringar och föroreningar påverkar livscykeln för vattnet i Stångån. Länsstyrelsen Östergötland redovisar vattnets kvalitet i Stångåns avrinningsområde utifrån de senaste statusklassningarna. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vattenrådets öppna möte flyttas fram till oktober 2021!

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits