Planerad exkursion framflyttad

Den fältexkursion som preliminärt planerades äga rum den 15 maj med tema fria vandringsvägar med besök vid den nya fiskvägen vid Nykvarn samt fiskrännan vid Tannefors, flyttas fram till 7 maj 2021.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Planerad exkursion framflyttad

Årets öppna möte framflyttat till 2021!

På grund av Coronaviruset flyttades årets öppna möte i Stångåns vattenråd till 6 oktober men nu kommer detta möte att flyttas till mars 2021 med samma innehåll och upplägg. Mer information om detta kommer senare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årets öppna möte framflyttat till 2021!

Vattenrådens dag 5 mars 2020

Den 5 mars mellan kl 9-12 kommer vattenrådens dag att hållas i Scandic frimurarhotellet i Linköping

Nedan finns bifogad inbjudan.

Man har i år fått ihop ett intressant program med info om vattenkraft, fria vandringsvägar, åtgärder i vattendrag, aktuellt i vattenförvaltningen mm.

Anmälan görs via länk i inbjudan – man kommer då till Länsstyrelsens hemsida.

Publicerat i Stångån | Kommentarer inaktiverade för Vattenrådens dag 5 mars 2020

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits