Välkomna till årets öppna möte 26 mars

Varmt välkomna till årets öppna möte i Stångåns vattenråd torsdagen den 26 mars kl. 18.00 – 21.00 i Vårdnäs stiftsgård! Senior professor Reinhold Castensson kommer förklara vattnets livscykel i Stångåns avrinningsområde och hur den påverkas av klimatförändringar och föroreningar. Länsstyrelsen i Kalmar län beskriver de ändrade statusklassningarna inför den stora remissen (Åtgärdsprogram mm för ny 6-årscykel i vattenförvaltningen) som kommer i höst. Länsstyrelsen Östergötlands län beskriver de stora påverkansfaktorerna Jordbruk, Skogsbruk och Tätort. Förhandsinformation om årets fältexkursion 8/5 eller 15/5 i Linköping med tema fria vandringsvägar och tätortsnära vattendrag. Jakob Bergengren, Tekniska verken, visar den nya fiskvägen i Nykvarn och fiskrännan i Tannefors. Vi färdas sedan längs Tinnerbäcken och får veta mer om Tinnerbäcksprojektet.

Ingen föranmälan. Vi bjuder på fika under kvällen!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkomna till årets öppna möte 26 mars

Vattenrådens dag 5 mars 2020

Den 5 mars mellan kl 9-12 kommer vattenrådens dag att hållas i Scandic frimurarhotellet i Linköping

Nedan finns bifogad inbjudan.

Man har i år fått ihop ett intressant program med info om vattenkraft, fria vandringsvägar, åtgärder i vattendrag, aktuellt i vattenförvaltningen mm.

Anmälan görs via länk i inbjudan – man kommer då till Länsstyrelsens hemsida.

Publicerat i Stångån | Kommentarer inaktiverade för Vattenrådens dag 5 mars 2020

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits