Välkommen till öppet möte med Stångåns vattenråd den 26 oktober 2021

Här finns ett uppdaterat program för det öppet mötet som äger rum på Vårdnäs stiftsgård den 26 oktober klockan 18-21.

Bland annat kommer vattenforskaren Reinhold Castensson och berättar om Stångåns vattencykel, de olika arbetsgrupperna presenterar sitt arbete, vattnets kvalitet och påverkan från lantbruk, skog och tätort beskrivs av Länsstyrelsen och Karin Nybrolin berättar om Kinda Kanal 150 år. Dessutom information om nästa års fältexkursion och förslag på styrelse för Stångåns vattenråd 2022.

Fika med matig smörgås, dricka samt kaffe och kaka serveras under kvällen.

OBS! Ingen föranmälan

Du kan ladda ner programmet och affisch nedan:

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till öppet möte med Stångåns vattenråd den 26 oktober 2021

Nya minneanteckningar för Stångågruppen

Minnesanteckningarna hittar du här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya minneanteckningar för Stångågruppen

Ny rapport finns tillgänglig

Kulturhistorisk utredning av Hallstadån. Länsstyrelsens beskrivning innehåller beskrivning av kvarnmiljöer, dammar och andra rester av kulturmiljöer längs med Hallstadån i Kinda strax utanför Rimforsa. Du kan hämta den här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport finns tillgänglig

Ny rapport om Krön

Ny flik är skapad under Vimmerby arbetsgrupp där material om arbetet med sjön Krön finns att hämta.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om Krön

Pågående samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN 2021-2027

För närvarande pågår ett samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027. Samrådet pågår till 30/4-2021. På vattenmyndigheternas hemsida finns mer info om samrådet. 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pågående samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN 2021-2027

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits