19 oktober är det öppet möte 18.30 i Kisa

Den 19 oktober klockan 18.30 hålls ett öppet möte i Leoparden (före detta Folkets hus) i Kisa.

Under kvällen får vi ta del av information rörande:

  • Invasiva arter i vattenmiljöer som Linnéa Carlsson, Länsstyrelsen Östergötland och Jakob Bergengren, Tekniska verken berättar om.
  • Vattenvårdsprojekt i vattenrådets arbetsgrupper, Stångåns vattenråd – Vimmerby, Kindasjöarna, Stora sjöarna samt Stångågruppen.
  • Trender i sjöar och vattendrag (Sandra Askling, Länsstyrelsen Östergötland)
  • Tekniska verkens egenkontroll Vattenkraft införlivas från 2023 i Motala ströms
    vattenvårdsförbund (Jakob Bergengren, Tekniska verken)
  • Naturvårdsavtal med Sveaskog för Stångåns källflöden med restaureringsåtgärder (Linnéa
    Carlsson, Länsstyrelsen Östergötland)
  • Förslag till styrelse för Stångåns vattenråd

Det kommer även att serveras smörgås och dryck.

Ingen föranmälan

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 19 oktober är det öppet möte 18.30 i Kisa

Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Tema övergödda sjöar, provfiske, utfiskning samt åtgärder för bättre
vattenkvalitet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fältexkursion till Nimmern hölls fredag 20 maj

Nya minnesanteckningar upplagda

Minnesanteckningar för Styrelsemöte 19 januari 2022 finns att ladda ner här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya minnesanteckningar upplagda

Ny rapport finns tillgänglig

Kulturhistorisk utredning av Hallstadån. Länsstyrelsens beskrivning innehåller beskrivning av kvarnmiljöer, dammar och andra rester av kulturmiljöer längs med Hallstadån i Kinda strax utanför Rimforsa. Du kan hämta den här.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport finns tillgänglig

Ny rapport om Krön

Ny flik är skapad under Vimmerby arbetsgrupp där material om arbetet med sjön Krön finns att hämta.

Detta projekt har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om Krön

Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits

Stångåns vattenråds styrelse antog det lokala vattenvårdsprogram som arbetats fram under 2017-2018 på sitt styrelsemöte 2018-09-18. Se dokumentet HÄR Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Stångåns vattenråd är att utgöra en plattform för fortsatt lokalt åtgärdsarbete. Programmet utgår från den lokala kunskap, engagemang och markägarkännedom som finns för att kunna planera och genomföra konkreta åtgärder. Friluftsliv och turism ska stärkas och jord- och skogsbruk ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Programmet ska skapa mervärden och lokala projekt, samverkan med andra föreningar samt få vattenfrågor och vattenrådets arbete mer känt. Det riktar sig till alla som på något sätt berörs eller har intresse av vattnen inom Stångåns avrinningsområde och programmet ska bidra till att uppnå god vattenkvalitet och kvantitet och säkerställa dricksvattnet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett lokalt vattenvårdsprogram för Stångån har antagits